Inschrijfformulier

Met het verzenden van onderstaand inschrijfformulier geef ik mij op als lid en verleen hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Dansstudio Nicole van Twist om de verschuldigde bedragen volgens deze overeenkomst af te schrijven van vermeld rekeningnummer. Met het verzenden van dit inschrijfformulier verklaar ik dat ik kennis heb genomen van en akkoord ga met de Algemene Voorwaarden van Dansstudio Nicole van Twist, zoals deze aan de rechterzijde op deze pagina vermeld staan.
Indien de abonnee jonger is dan 18, is dit formulier ingevuld door een ouder of voogd.

Naam lid

MV

Adres

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer (optioneel)

E-mailadres

Geboortedatum

U kunt de datum rechtstreeks in het veld typen.

Bankrekeningnummer (IBAN)

Naam rekeninghouder

Zijn er bijzonderheden? (bv. lichamelijke klachten, medicijngebruik etc.)

Geef de gewenste les aan
Maandag (locatie Etten-Leur)

Dinsdag (locatie Etten-Leur)

Woensdag (locatie Prinsenbeek)

Woensdag (locatie Etten-Leur)

Donderdag (locatie Breda)

Vrijdag (locatie Etten-Leur)

Vrijdag (locatie Prinsenbeek)

Geef het gewenste abonnement aan

- Voor het 3e kwartaal (juli/aug/sept) hanteren we een gereduceerd tarief i.v.m. de zomervakantie.
- Abonnement vanaf 12 jaar geldt ook wanneer je jonger bent dan 12 jaar maar toch in de 12+ groep zit.

De inschrijfkosten en eventuele proefleskosten bedragen éénmalig € 15,00 en € 7,00. Betaling van de inschrijfkosten en contributie geschiedt via automatische incasso.

Upload een foto (optioneel)

Bij inschrijving ontvang je 10% korting op je DSNVT-shirt of Hoodie


Soorten en maten vind je op www.dsnvt.nl

Privacybeleid

Goedkeuring van foto's en filmpjes voor mediagebruik

DSNVT verwerkt de persoonsgegevens die op dit formulier staan in de ledenadministratie en incassosysteem. I.v.m. de privacywet vragen wij goedkeuring voor het verwerken van deze persoonsgegevens. Als de persoonsgegevens niet verwerkt kunnen worden is de inschrijving incompleet.

Opmerkingen (optioneel)

captcha Neem de veiligheidscode over in onderstaand veld