Skip to content

Inschrijven

Met het verzenden van onderstaand inschrijfformulier geef ik mij op als lid en verleen hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Dansstudio Nicole van Twist om de verschuldigde bedragen volgens deze overeenkomst af te schrijven van vermeld rekeningnummer. Met het verzenden van dit inschrijfformulier verklaar ik dat ik kennis heb genomen van en akkoord ga met de Algemene Voorwaarden van Dansstudio Nicole van Twist, zoals deze aan de rechterzijde op deze pagina vermeld staan.
Indien de abonnee jonger is dan 18, is dit formulier ingevuld door een ouder of voogd.

Inschrijfformulier

• Voor het 3e kwartaal (juli/aug/sept) hanteren wij een gereduceerd tarief i.v.m. de zomervakantie.
• Abonnement vanaf 12 jaar geldt ook wanneer je jonger bent dan 12 jaar maar toch in de 12+ groep zit.
• De inschrijfkosten en eventuele proefleskosten bedragen éénmalig € 15,00 en € 7,00.
• Betaling van de inschrijfkosten en contributie geschiedt via automatische incasso.
DSNVT verwerkt de persoonsgegevens die op dit formulier staan in de ledenadministratie en incassosysteem. I.v.m. de privacywet vragen wij goedkeuring voor het verwerken van deze persoonsgegevens. Als de persoonsgegevens niet verwerkt kunnen worden is de inschrijving incompleet.

Algemene voorwaarden

  • Teruggave van contributie is te allen tijde onmogelijk m.u.v. langdurige ziekte.
  • Dansen geschiedt op eigen risico.
  • Dansstudio Nicole van Twist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures.
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan vóór de 15e van de laatste maand van ieder kwartaal en wordt schriftelijk (per mail) gedaan.
  • Bij opzegging lidmaatschap wordt m.i.v. het nieuwe kwartaal geen contributie meer afgeschreven;
  • De contributie wordt in de eerste week van ieder kwartaal van uw rekening afgeschreven.
  • Voor het 3e kwartaal hanteren wij een gereduceerd tarief i.v.m. zomervakantie.
  • In de maand mei is locatie Breda ieder jaar maximaal 3 weken gesloten i.v.m. schoolexamens. De danslessen worden op een andere en passende locatie gegeven. Leden worden hier tijdig over ingelicht.
Inschrijfformulier

© 2024 Dansstudio Nicole van Twist
Ontwikkeld door Zaal Design

Inschrijfformulier

Privacyverklaring
KvK: 20131743
Btw-nummer: NL001670653B69

Inschrijfformulier

Breda – Emerweg 29
Prinsenbeek – Klaverveld 55
Etten-Leur – Van Bergenplein 15

Inschrijfformulier

Tel.: 06 4819 5455
E-mail: info@dsnvt.nl