Skip to content

Privacyverklaring Dansstudio Nicole van Twist

Dansstudio Nicole van Twist is een dansschool met vestigingen in Breda, Prinsenbeen en Etten-Leur.

Contactgegevens

Dansstudio Nicole van Twist
Locatie Etten-Leur Van Bergenplein 15
Locatie Prinsenbeek Locatie Prinsenbeek
Locatie Breda: Emerweg 29
info@dsnvt.nl 06 48 19 54 55


Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens als indien:

 • er een lidmaatschap wordt aangevraagd via ons papieren inschrijfformulier
 • er een lidmaatschap wordt aangevraagd via ons inschrijfformulier via de website
 • het lid een wijziging doorgeeft per e-mail of contactformulier via de website
 • het lid contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

1.2. Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht en IBAN
 • lidmaatschapsnummer
 • eventuele bijzonderheden die door het lid zelf worden doorgegeven/genoteerd op het inschrijfformulier

1.3. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 • het lidmaatschap te effectueren
 • doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken
 • e-mailberichten te versturen vanuit de ledenadministratie
 • verbetering van onze dienstverlening

2. Informatie en wijziging

U kunt contact opnemen met onze administratie via info@dsnvt.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken
 • correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Dansstudio Nicole van Twist

3. Beveiliging van uw gegevens
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

5. Gebruik van foto en filmmateriaal
Wij kunnen foto’s van leden publiceren op onze website, facebook- en instagramaccount tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

6. Bewaren van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking.

7. Wijzigingen van privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Privacyverklaring

© 2024 Dansstudio Nicole van Twist
Ontwikkeld door Zaal Design

Privacyverklaring

Privacyverklaring
KvK: 20131743
Btw-nummer: NL001670653B69

Privacyverklaring

Breda – Emerweg 29
Prinsenbeek – Klaverveld 55
Etten-Leur – Van Bergenplein 15

Privacyverklaring

Tel.: 06 4819 5455
E-mail: info@dsnvt.nl